Regionalny Program operacyjny Województwa Śląskiego
- realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt pn. "Wzrost konkurencyjności i wprowadzenie nowych usług kliniki stomatologicznej Dental Clinic Małgorzata Grzegorzak - Nowakowska poprzez zakup innowacyjnych urządzeń diagnostyczno - zabiegowych"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013

Beneficjent: Dental Clinic
Całkowita wartość projektu: 550 486,70 PLN
Wartość dofinansowania: 300 450,00 PLN

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się
na stronie www.rpo.slaskie.pl

44-100 Gliwice, ul. Zawiszy Czarnego 5a, tel. 32 231 00 33, 600 975 896, e-mail: info@dental-clinic.com.pl